สินค้ามงคล

เสริมความเฮง เพิ่มความปัง ให้ปีนี้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามา
ด้วยสินค้ามงคล จาก ฮั่วเซ่งเฮง

สินค้ามงคล

เสริมความเฮง เพิ่มความปัง ให้ปีนี้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามา
ด้วยสินค้ามงคล จาก ฮั่วเซ่งเฮง

ไฉ่ซิงเอี๊ย
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 34-35 กรัม

จี้ชาร์มเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ถือเงิน
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.84 – 0.95 กรัม

ปี่เซี๊ยะ
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
Size M : น้ำหนัก 0.9 – 1.2 กรัม
Size L : น้ำหนัก 1.4 – 2.9 กรัม

ไฉ่ซิงเอี๊ย
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 34-35 กรัม

จี้ชาร์มเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ถือเงิน
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.84 – 0.95 กรัม

ปี่เซี๊ยะ
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
Size M : น้ำหนัก 0.9 – 1.2 กรัม
Size L : น้ำหนัก 1.4 – 2.9 กรัม

จี้ ปีมังกรหลังฮก
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก 5 หุน – 2 สลึง

จี้ ปีมะโรง 2 หน้า
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
น้ำหนัก 5 หุน – 1 บาท

กิมตุ้ง (ฮก)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
น้ำหนัก 1-2 สลึง

จี้ ปีมังกรหลังฮก
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%
น้ำหนัก 5 หุน – 2 สลึง

จี้ ปีมะโรง 2 หน้า
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
น้ำหนัก 5 หุน – 1 บาท

กิมตุ้ง (ฮก)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.50%
น้ำหนัก 1-2 สลึง

จี้ชาร์มพระพิฆเนศ
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 1.12 – 1.32 กรัม
*จี้ชาร์มดอกบัวคั่น
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.52 – 0.68 กรัม

จี้ชาร์มท้าวเวสสุวรรณ
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 1.15 – 1.38 กรัม
*จี้ชาร์มกระบองท้าวเวสสุวรรณ
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.88 – 1.02 กรัม

จี้ชาร์มพระพิฆเนศ
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 1.12 – 1.32 กรัม
*จี้ชาร์มดอกบัวคั่น ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.52 – 0.68 กรัม

จี้ชาร์มท้าวเวสสุวรรณ
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 1.15 – 1.38 กรัม
*จี้ชาร์มกระบองท้าวเวสสุวรรณ ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
น้ำหนักประมาณ 0.88 – 1.02 กรัม

สั่งซื้อสินค้า
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะโดยการคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน
หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด