มกราคม, 2018

18ม.ค.9:00 AMยอดค้าปลีกเดือนธันวาคม (y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 9.4%
ประมาณการ:  10.1%
ครั้งก่อน: 10.2%