กุมภาพันธ์, 2018

06ก.พ.8:30 PMดุลการค้าเดือนธันวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -53.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการ:  -52.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ครั้งก่อน: -50.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ