เมษายน, 2018

23เม.ษ.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.4
ประมาณการ: 54.3
ครั้งก่อน: 54.0