มกราคม, 2018

02ม.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคม ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  60.6
ประมาณการ:  60.6
ครั้งก่อน: 60.6