มิถุนายน, 2018

19มิ.ย.7:30 PMการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนพ.ค.(ล้านยูนิต)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.35
ประมาณการ: 1.31
ครั้งก่อน: 1.29