1.เพิ่มบัญชี FCD ของท่านบน Bangkok Bank Mobile Banking ของท่าน

2.แปลงเงินบาท เป็นดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อ-ขายทองคำกับฮั่วเซ่งเฮงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ