สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
แลกรับส่วนลดแทนเงินสดเมื่อซื้อทองรูปพรรณที่ฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา*

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
แลกรับส่วนลดแทนเงินสดเมื่อ
ซื้อทองรูปพรรณที่ฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา*

เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์

 1. แลกรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสดได้ที่ Line: @CitiThailand
  – ใช้ 12,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด แลกรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท
  – ใช้ 36,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด แลกรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 3,000 บาท
  – ใช้ 60,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด แลกรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 5,000 บาท
 1. ใช้สิทธิ์โดยการแสดงโค้ดส่วนลดที่ท่านได้รับ ที่หน้าสาขาฮั่วเซ่งเฮง รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

.

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดแทนเงินสด

 1. สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทองรูปพรรณเท่านั้น ส่วนต่างสามารถชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 2. จำกัด 5 โค้ด / ใบเสร็จ (โค้ดต้องมาจากแอปพลิเคชันเดียวกันเท่านั้น)
 3. สามารถใช้ได้ที่ฮั่วเซ่งเฮง ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ ฮั่วเซ่งเฮง สาขาแปลงนาม (ห้างใหญ่), ฮั่วเซ่งเฮง สาขาถนนมังกร (สาขา 1), ฮั่วเซ่งเฮง สาขาเยาวพานิชย์ (สาขา 2), ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสำเพ็ง (สาขา 3), ฮั่วเซ่งเฮง สาขาศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์,ฮั่วเซ่งเฮง สาขาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม และฮั่วเซ่งเฮง สาขาอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ (ตั้งแต่วันที่เปิดสาขาจนถึงสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม)
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น หรือโปรโมชันอื่นได้
 5. ไม่สามารถแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

.*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด

.

เงื่อนไขของธนาคารซิตี้แบงก์

 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ชิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์ และซิตี้ รีวอร์ด
 2. รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 3. ในกรณีที่ทำการแลกคะแนนสะสมและไม่ได้ใช้สิทธิ์ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยในทุกกรณี
 4. การแลกคะแนนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรง
 8. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ และร้านค้าฯ กำหนด