งาน Singapore 1000 และ Singapore SME 1000 ประจำปีครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์โดย DP Information Group

เพื่อฉลองความสำเร็จของ บริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์และ SMEs ที่ทรงคุณค่าของประเทศ
ภายในงานประกอบด้วยผู้นำทางธุรกิจจากหลายภาคส่วนและผู้กำหนดนโยบายสำคัญจากหน่วยงานรัฐบาล และนักการทูตต่างประเทศจากประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

ฮั่วเซ่งเฮงสิงคโปร์ โดย นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติร่วมงานฉลองความสำเร็จและรับ

รางวัล S1000 SME1000 SI100 อันดับ5 ในประเภท Top Companies Ranked by % Change in Total Asset ณ ประเทศสิงคโปร์

งานนี้จัดขึ้นร่วมกับ EY และสนับสนุนโดย ACRA, IE Singapore, IMDA, SPRING Singapore และ Singapore Business Federation (SBF) งานเลี้ยงรับรองได้รับเกียรติจาก Dr. Koh Poh Koon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเป็นประธานภายในงาน