วันที่ 25 ธันวาคม 2561

เรียน     สมาชิกระบบออมทอง LINE FINANCE

เรื่อง     การปรับเปลี่ยนช่องทางการออมทองผ่าน LINE

บริษัทฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการออมทอง จากเดิมที่เข้าใช้ผ่านช่องทาง LINE FINANCE มาเป็น LINE: @HSHsocial เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้ง่ายสะดวก รวดเร็ว และ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทองคำได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

โดยลูกค้าที่มีบัญชีออมทองดังกล่าว  สามารถออมทองผ่านช่องทาง LINE: @HSHsocial ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง LINE: @HSHsocial หรือ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/~@hshsocial ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ บัญชีออมทองผ่าน Line: @HSHsocial

ทางบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุด

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-112-2222 หรือ อีเมล์ goldsaving@huasengheng.com

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด