Gold Futures (GF10F24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 37,550 และ 37,150 บาท
แนวต้าน : 38,000 บาท

.

GF10J24 เคลื่อนตัว Sideway แนะนำ Wait and See รอดูทิศทางราคา และใช้กลยุทธ Break out หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 38,000 บาท ขึ้นไปจึงเข้า Long ตาม หากราคาหลุดแนวรับ 37,550 บาท แนะนำไล่ Short ตาม

Gold Online Futures (GOM24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 2,200 และ 2,185 ดอลลาร์
แนวต้าน : 2,230 และ 2,245 ดอลลาร์

.

GOM24 เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาจนขึ้นทดสอบต้านที่ 2,230 $ และสามารถยก Low ขึ้นมาเรื่อยๆ จนราคาสามารถยืนเหนือระดับ 2,200 $ ได้ แนะนำรอ Long สัญญา GOM24 ที่ 2,200 $ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,230-2,245 $ และตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับที่ 2,185 $

USD Futures (USDJ24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 35.95 บาท
แนวต้าน : 36.50 บาท

.

USDJ24 ยังคงอยู่ในแนวโน้ม Sideway Up แม้จะเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมา แต่ยังประเมินว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบต้านที่ 36.50 บาท แนะนำ Long สัญญา USDJ24 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 36.50 บาท และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับที่ 35.95 บาท

Silver Online Futures (SVFM24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 24.90 ดอลลาร์
แนวต้าน : 25.70 ดอลลาร์

.

SVFM24 ย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 24.90 $ อีกครั้ง คาดว่าราคามีโอกาสฟื้นตัวจากระดับดังกล่าวเหมือนเช่นก่อนหน้า แนะนำรอ Long สัญญา SVFH24 ที่ 24.90 $ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 25.70 $ และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับที่ 24.70 $