Gold Online Futures

คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำแท่งความบริสุทธ์ 99.5% ราคาที่เสนอซื้อเสนอขายมาจากหน่วยดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์