ทองคำ 96.5 ซื้อขายขั้นต่ำเท่าไหร่?

– ขั้นต่ำ 5 บาททองคำ

.

ทองคำ 96.5 ต่างกับทองคำ 99.99 อย่างไร?

– มาตรฐานทองคำสมาคมค้าทองคำในประเทศไทย เป็นผู้กำหนดมาตรฐานทองคำ ส่วนทองคำ 99.99 เป็น Brand มาตรฐานโลกตาม LBMA

.

สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่กี่โมง?

–  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.15 น. – 02.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

.

กำหนดระยะเวลาการทำธุรกรรม (ชำระเงิน หรือ ส่งมอบทอง)?

– ภายใน 3 วันทำการ หรือ T+3 หลังจากทำรายการผ่านระบบ

.

เบี้ยปรับคิดอย่างไร หากทำธุรกรรมเกินกำหนดวันชำระเงินวันที่กำหนด?

– เบี้ยปรับ 3 บาทต่อบาททองคำต่อวัน โดยสถานะซื้อขายที่ค้างไว้ จะมีอายุ 10 วัน หลังจากนั้นสถานะซื้อขายที่เกิดขึ้น จะถูก Match และหักจากเงินค้ำประกัน

.

การชำระเงินสำหรับลูกค้าสมาชิก?

– สามารถชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คหน้าเคานเตอร์/ เงินโอนผ่านธนาคาร รวมถึง บัตร Purchasing Card

.

กรณี walk-in ?

– สามารถชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คหน้าเคาน์เตอร์

.

การแจ้งชำระเงิน ?

– ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุรหัสสมาชิก เข้ามาที่ Email: online965@huasengheng.com หรือ แฟกซ์ เข้ามาที่ 02-112-2269

.

สามารถรับหรือส่งทองได้ที่สาขาใดบ้าง?

–  จุดรับและส่งมอบทองคำ

.

ฝากทองได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายไหม?

– ได้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใบฝากทองจะเปรียบเสมือนทองคำจริง ดังนั้นเอกสารใบฝากทอง ควรเก็บให้ปลอดภัย หรือเพื่อความสะดวก ป้องกันการสูญหาย

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02-112-2222
แฟกซ์ : 02-112-2269
Email: online965@huasengheng.com