กรอบ (พระ) ทองคำ

การนำพระที่ท่านเคารพบูชามาใส่กรอบ เพื่อห้อยกับสร้อยเป็นศิริมงคลกับชีวิตในทุกการเดินทาง เสริมสร้างบารมี และการงานราบรื่น