Gold Futures (GF10G24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 33,450 และ 33,350 บาท
แนวต้าน : 33,850 และ 34,000 บาท

.

แม้ราคา GF10G24 จะปรับตัวลงมาค่อนข้างแรง แต่แนวรับบริเวณ 33,350-33,450 เป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญ ที่น่าจะส่งราคาทองให้กลับตัวขึ้นได้

จึงแนะนำเข้าซื้อสะสม GF10G24 ที่ 33,450 บาท มีเป้าทำกำไรบริเวณ 33,850 บาท และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ 33,200 บาท

Gold Online Futures (GOH24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 2,065 และ 2,060 ดอลลาร์
แนวต้าน : 2,090 และ 2,110 ดอลลาร์

.

ราคา GOH24 ที่ปรับตัวลงมา มองว่าแนวรับที่ 2,065 ดอลลาร์ เป็นแนวรับซึ่งน่าจะรับอยู่ จึงแนะนำซื้อ GOH24 ที่ระดับ 2,065 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,090 ดอลลาร์ และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับที่ระดับ 2,050 ดอลลาร์

USD Futures (USDF24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 34.05 บาท
แนวต้าน : 34.55 บาท

.

ราคาที่ฟื้นตัวขึ้นมา คาดว่ายังไม่น่าผ่านต้านได้ เนื่องจากเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง จึงแนะนำขายทำกำไรก่อน และเปิด Short เพี่อเก็งกำไรระยะสั้น สำหรับขาซื้อแนะนำรอเปิดสถานะ ที่ USDF24 ที่ 34.05 บาท โดยมีเป้าทำกำไรบริเวณ 34.55 บาท และตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ 33.85 บาท

Silver Online Futures (SVFH24)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 23.00 ดอลลาร์
แนวต้าน : 23.90 ดอลลาร์

.

ราคาที่ปรับตัวลงมาแรงจนหลุดแนวรับ ยังไม่มีแนวโน้มกลับตัวขึ้น จึงแนะนำใช้กลยุทธเชิงรับ โดยซื้อเมื่อย่อตัวลงบริเวณแนวรับที่ 23.00 ดอลลาร์ มีเป้าหมายทำกำไรที่ 23.90 ดอลลาร์ และตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 22.80 ดอลลาร์