Gold Futures (GF10Z23)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 34,110 และ 34,000 บาท
แนวต้าน : 34,500 และ 34,640 บาท

.

แนะนำเปิดสถานะซื้อ GF10Z23 บริเวณ 34,000 บาท โดยมีจุดขายตัดขาดทุน ที่ 33,940 บาท

Gold Online Futures (GOZ23)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 2,040 และ 2,030 ดอลลาร์
แนวต้าน : 2,055 และ 2,060 ดอลลาร์

.

แนะนำเปิดสถานะซื้อเมื่อราคา GOZ23 ปรับลงมาบริเวณ 2,030 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 2,020 ดอลลาร์

USD Futures (USDZ23)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 34.50 บาท
แนวต้าน : 35.30 บาท

.

ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อจากเมื่อวานนี้ ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางภูมิภาค ทั้งนี้คาดว่าเงินบาทอาจจะชะลอการอ่อนค่าลง

Silver Online Futures (SVFZ23)

แนะนำการลงทุน

แนวรับ : 24.80 ดอลลาร์
แนวต้าน : 25.60 ดอลลาร์

.

ราคาโลหะเงินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าราคาโลหะเงินปรับตัวขึ้นได้ต่อ แนะนำเปิดสถานะซื้อ SVFZ23 บริเวณ 24.80 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 24.70 ดอลลาร์