นอร์เวย์ขึ้นแท่นเป็นประเทศผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดให้กับเยอรมนีปี 2565 แทนที่รัสเซีย บรรเทาวิกฤตพลังงาน

เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ทั้งยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มยูโรโซนด้วย จึงมีความต้องการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ สูงมาก แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตในเขตทะเลเหนือมีไม่เพียงพอจะป้อนตลาดยุโรปทั้งหมดได้ จึงมีการนำเข้าจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะจากรัสเซียที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่อันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ กว่าครึ่งหนึ่งของก๊าซธรรมชาตินั้น เยอรมนีนำเข้ามาจากรัสเซียผ่านทางท่อนอร์ดสตรีม 2 เส้นที่พาดผ่านประเทศต่าง ๆ โดยก๊าซจากรัสเซียกินส่วนแบ่งสูงถึง 55% ในปี 2563 และ 52% ในปี 2564 แต่ล่าสุด รัฐบาลสามารถบรรลุความต้องการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียที่ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับยูเครนและขัดแย้งกับชาติตะวันตกส่วนใหญ่ ด้วยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากนอร์เวย์เพิ่มขึ้น ทำให้ในปี 2565 ยอดการนำเข้าก๊าซจากนอร์เวย์ที่เคยมีสัดส่วนราว 1 ใน 3 พุ่งขึ้นเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแซงหน้ารัสเซียที่ลดสัดส่วนเหลือเพียง 22%

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยบริษัทฮั่วเซ่งเฮงคาดว่า เมื่อปัญหาเรื่องยูเครนจบลง รัสเซียจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ให้กับทางยุโรปและเยอรมนีเหมือนเดิม เนื่องจากเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกอื่น ๆ แล้ว รัสเซียถือเป็นตัวเลือกแรกที่สามารถส่งออกพลังงานไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ด้วยต้นทุนต่ำ และมีความสามารถในการรองรับความต้องการใช้พลังงานในระดับสูงได้ต่อเนื่องในระยะยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร