ฮั่วเซ่งเฮงห่วงใย ยกระดับความปลอดภัยขึ้นสูงสุดอีกขั้น โดยให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และติดเข็มกลัด I Got My Covid-19 Vaccine สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมขอเชิญชวนคนไทยรวมพลังฉีดวัคซีนช่วยชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดเชื้อเพื่อชาติ