TFEX Silver Online Futures
สัญญาซื้อขายโลหะเงิน (ซิลเวอร์) ล่วงหน้า

  • เสนอราคาซื้อ-ขายตามราคา Silver ในตลาดโลก (USD/Oz) ไม่มีผลกระทบเรื่องค่าเงิน
  • เพิ่มโอกาสทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง และไม่ต้องกังวลการส่งมอบซิลเวอร์จริง
  • สร้างกลยุทธ์การเทรดคู่กับทองคำล่วงหน้าได้มากขึ้น ทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ใช้เงินลงทุนน้อย เพิ่มพลังเงินลงทุน
  • มั่นใจกับระบบซื้อ-ขายที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์