TFEX Japanese Rubber Futures เป็นสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอราคาซื้อ-ขายตาม “ราคายางพารา JPX (TOCOM)” ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น

  • ขนาดสัญญาเล็กกว่า 5 เท่า ทำให้ซื้อ-ขายง่าย ใช้เงินลงทุน
  • ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน ไม่ต้องส่งมอบยางพาราจริง เพิ่มโอกาสทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง
  • ซื้อ-ขายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.15 – 16.55 น. สามารถปรับกลยุทธ์และทำ Arbitrage ได้อย่างคล่องตัว

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์