TFEX FX Futures คืออะไร

FX Futures หรือ Currency Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ EUR/USD Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ USD/JPY Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน ซึ่งเป็นคู่เงิน (Currency Pairs) ที่ได้รับความนิยมซื้อ-ขายทั้งในและต่างประเทศ

การอ่านค่าของคู่เงิน

  • อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หมายความว่า 1 EUR แลกได้เท่ากับกี่ USD
  • อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY หมายความว่า 1 USD แลกได้เท่ากับกี่ JPY

โดยราคาเสนอซื้อ-ขายจะเคลื่อนไหวไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก FX Futures ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ค่าเงิน และทำกำไรจากการซื้อขายเป็นเงินบาท และไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินให้ยุ่งยาก

ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขาย EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้อย่างมั่นใจ โดยใช้บัญชีอนุพันธ์ ที่เปิดกับโบรกเกอร์ของ TFEX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์