———————————————————————————————————————————————————————————————

Gold Futures คืออะไร
– เป็นสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้ง ขาขึ้น และขาลง โดยการซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส จะไม่มีการส่งมอบทองคำจริง

ซื้อขายได้อย่างไร?
–  การซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สต่างจากการซื้อขายหุ้น และซื้อขายทองคำตรงที่โกลด์ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนแค่เพียงวางเงินส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าเพียงแค่ประมาณ 1 ใน10 ของมูลค่าสัญญาทั้งจำนวน ไว้กับโบรกเกอร์อนุพันธ์ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อเป็นเงินมัดจำเรียกว่า เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

สามารถซื้อขายได้วันไหนบ้าง ?
– ซื้อขายได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลาซื้อขาย (Trading hour) มีการแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้

ช่วงก่อนเปิดตลาด : 09:15 – 09:45 น.

ช่วงเช้า : 09:45 – 12:30 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาด : 14:00 – 14:30 น.

ช่วงบ่าย : 14:30 – 16:55 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาด : 19:15 – 19:30 น.

ช่วงกลางคืน : 19:30 – 22:30 น.

ซื้อขายขั้นต่ำ ใช้เงินเท่าไร?
– ซื้อขายขั้นต่ำจำนวน 1 สัญญา ขึ้นอยู่กับอัตราหลักประกันของผลิตภัณฑ์

รับมอบทองคำจริงได้หรือไม่?
– ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง แต่ใช้การชำระเงินตามส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น

อายุและลักษณะของสัญญา?
– โกลด์ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดอายุแตกต่างกัน 3 สัญญา โดยครบกำหนด ณ เดือนคู่ที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ

เช่น หากปัจจุบันวันที่ 8 ตุลาคม จะมีสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนด  อายุเดือนตุลาคม (เดือน 10) เดือนธันวาคม (เดือน 12) และเดือนมกราคม

(เดือน 1) ให้ซื้อขาย เป็นต้น ทั้งนี้ มีการใช้ชื่อย่อของสัญญาตามเดือนและปีที่ครบกำหนด ดังนี้

– G กุมภาพันธ์ – J เมษายน

– M มิถุนายน – Q สิงหาคม

– V ตุลาคม – Z ธันวาคม

เช่น GFZ18 หมายถึง โกลด์ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดเดือนธันวาคม ปี 2018

นอกจาก โกลด์ ฟิวเจอร์สแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า?
– โกลด์ฟิวเจอร์สเป็นเพียงผลิตภัณฑ์หนึ่งใน ตราสารอนุพันธ์เท่านั้น ยังมีอนุพันธ์อีกหลายชนิดที่เป็นเครื่องมือในการลงทุน เช่น SET50 Futures, STOCK Futures, Gold D เป็นต้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน