———————————————————————————————————————————————————————————————

สมัครต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมกรอกเอกสารการเปิดบัญชี

.

สามารถสมัครทางไหนได้บ้าง?
–  สมัครที่ฮั่วเซ่งเฮง หรือ สมัครผ่านไปรษณีย์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก Website ได้เลย : ดาวน์โหลดเอกสาร

.

อายุเท่าไรถึงเริ่มออมทองได้  ?
– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

.

หลังส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้วต้องทำอย่างไร  ?
– เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจดหมายแล้วจะทำการตรวจสอบเอกสาร หลังจากพร้อมใช้งาน ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปหา จากนั้นค่อยทำการโอนเงินชำระการออมงวดแรก

.

ทำการตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติวันไหน?
– ทุกวันทำการที่ 1 ของเดือน (ไม่นับ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

.

ใช้ราคาใดในการอ้างอิง?
– ราคาทองคำแท่งซื้อขายฮั่วเซ่งเฮง Realtime

.

ทำการซื้อทอง เมื่อไร?
– วันทำการที่ 2 ของเดือน (ไม่นับ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 17.30 น.

.

ตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติไม่ผ่าน เพราะอะไร?
– ยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ (ท่านต้องมีเงินเพียงพอสำหรับ ยอดที่ต้องการออมและค่าธรรมเนียม)

.

หักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติมีค่าธรรมเนียมหรือไม่?
– ธนาคารกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาตทหารไทย และกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียม 10 บาท
ธนาคารกรุงเทพ และกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 8 บาท

.

ต้องการเปลี่ยนแปลงยอดวงเงินการออมได้หรือไม่?
– สามารถปรับเพิ่มหรือลด วงเงินการออมได้ผ่านระบบ : เข้าสู่ระบบ

*หากต้องการปรับเปลี่ยนวงเงินการออม ท่านต้องทำรายการในระบบก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ล่วงหน้า 7 วัน*

ตัวอย่าง
หากต้องการเปลี่ยนยอดออมของเดือนตุลาคม 2565ท่านต้องปรับเปลี่ยนวงเงินการออม ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อให้ทันตัดยอดในเดือนตุลาคม

.

ต้องการรับจดหมายผ่านอีเมล์ แทนเอกสาร?– สามารถแก้ไขได้ ผ่านระบบ : เข้าสู่ระบบ

กรณีรับทองคำต้องทำอย่างไรบ้าง?
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-112-2222 เพื่อทำการแจ้งขอรับทอง (รับทองได้ภายใน 3 วันทำการ) ท่านสามารถมารับทองคำได้ที่ :  จุดรับทอง

.

ต้องการแก้ไขข้อมูล บัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ ธนาคารที่ใช้ตัด ATS?
ลูกค้าสามารถ ส่ง คำร้องขอเปลี่ยน ข้อมูลมาที่ goldsaving@huasengheng.com

.

สอบถามข้อมูลหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร: 02-112-2222
แฟกซ์: 02-112-2234
Email : goldsaving@huasengheng.com