คำถามที่พบบ่อย
ระบบ Gold Online 99.99%

ทองคำ 99.99 ซื้อขายขั้นต่ำเท่าไหร่?
– ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม

.

1 กิโลกรัม เท่ากับทองคำน้ำหนักกี่บาททองคำ?
– 65.6 บาททองคำ

.

 ราคาทองคำ 99.99 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีสูตรคำนวณอย่างไร ?
ตัวอย่าง  ราคาทองคำ 99.99 ขายออกบาทละ 19,000 นำมา x(คูณ) 65.6 บาททองคำ จะได้ 19,000 x 65.6 = 1,246,400 บาท

.

ทองคำ 99.99 ต่างกับทองคำ 96.5 อย่างไร?
– มาตรฐานทองคำ 99.99 เป็น Brand มาตรฐานโลกตาม LBMA คล้ายกับสมาคมค้าทองคำในประเทศไทย เพื่อเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทองคำ

.

สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่กี่โมง?
–  บริการซื้อขายผ่านโทรศัพท์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30น – 24.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
–  บริการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 02.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

.

กำหนดระยะเวลาการทำธุรกรรม (ชำระเงิน หรือ ส่งมอบทอง)?
– ระยะเวลา 2 วัน หรือ T+2 หลังจากทำรายการผ่านระบบ

.

เบี้ยปรับคิดอย่างไร หากทำธุรกรรมเกินกำหนดวันชำระเงินวันที่กำหนด?
– เบี้ยปรับ 3 บาทต่อบาททองคำต่อวัน โดยสถานะซื้อขายที่ค้างไว้ จะมีอายุไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นสถานะซื้อขายที่เกิดขึ้น จะถูก Match และหักจากเงินค้ำประกัน

.

สามารถรับหรือส่งทองได้ที่สาขาใดบ้าง?
–  จุดรับและส่งมอบทองคำ

.

ฝากทองได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายไหม?
– ได้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใบฝากทองจะเปรียบเสมือนทองคำจริง ดังนั้นเอกสารใบฝากทอง ควรเก็บให้ปลอดภัย หรือเพื่อความสะดวก ป้องกันการสูญหาย

.

การชำระเงินสำหรับลูกค้าสมาชิก?
– สามารถชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คหน้าเคานเตอร์/ เงินโอนผ่านธนาคาร รวมถึง บัตร Purchasing Card

.

กรณี walk-in ?
– สามารถชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คหน้าเคานเตอร์

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร: 02-112-2222
Email: 9999@huasengheng.com