กรกฎาคม, 2018

06ก.ค.7:30 PMอัตราการว่างงานเดือนมิ.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 4.0%
ประมาณการ: 3.8%
ครั้งก่อน: 3.8%