มกราคม, 2018

24ม.ค.10:00 PMยอดขายบ้านมือสองเดือนธันวาคมสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  5.57 ล้านยูนิต
ประมาณการ:  5.72 ล้านยูนิต
ครั้งก่อน: 5.78 ล้านยูนิต