มีนาคม, 2018

05มี.ค.9:45 PM9:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ.โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM - 9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.9
ประมาณการ: 55.9
ครั้งก่อน: 55.9