ธันวาคม, 2017

05ธ.ค.10:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.โดย ISMสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  57.4
ประมาณการ: 59.2
ครั้งก่อน: 60.1