ธันวาคม, 2017

05ธ.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  56.2
ประมาณการ: 56.2
ครั้งก่อน: 56.2