มกราคม, 2018

04ม.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนธันวาคม โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  53.9
ประมาณการ:  51.8
ครั้งก่อน: 51.9