พฤษภาคม, 2018

02พ.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.1
ประมาณการ: 50.9
ครั้งก่อน: 51.0