เมษายน, 2018

23เม.ษ.3:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.0
ประมาณการ: 56.6
ครั้งก่อน: 56.6