มีนาคม, 2018

13มี.ค.6:50 AMดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.(y/y)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.5%
ประมาณการ: 2.5%
ครั้งก่อน: 2.7%