มกราคม, 2018

12ม.ค.8:30 PMดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม (CPI)(y/y)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.1%
ประมาณการ:  0.1%
ครั้งก่อน: 0.9%