มกราคม, 2018

18ม.ค.9:00 AMจีดีพีไตรมาส 4/2560 (q/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  6.8%
ประมาณการ:  6.7%
ครั้งก่อน: 6.8%