กุมภาพันธ์, 2018

15ก.พ.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  230,000 ราย
ประมาณการ:  229,000 ราย
ครั้งก่อน: 223,000 ราย