กุมภาพันธ์, 2018

08ก.พ.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  221,000 ราย
ประมาณการ:  232,000 ราย
ครั้งก่อน: 230,000 ราย