กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  230,000 ล้านบาร์เรล
ประมาณการ:  237,000 ล้านบาร์เรล
ครั้งก่อน: 231,000 ล้านบาร์เรล