มกราคม, 2018

05ม.ค.8:30 PMค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนธันวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.3%
ประมาณการ:  0.3%
ครั้งก่อน: 0.1%