มกราคม, 2018

18ม.ค.9:00 AMการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม (y/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  6.2%
ประมาณการ:  6.1%
ครั้งก่อน: 6.1%