กุมภาพันธ์, 2018

02ก.พ.8:30 PMอัตราว่างงานเดือนมกราคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  4.1%
ประมาณการ:  4.1%
ครั้งก่อน: 4.1%