เมษายน, 2018

06เม.ษ.7:30 PMอัตราการว่างงานเดือนมี.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:4.1%
ประมาณการ:4.0%
ครั้งก่อน: 4.1%