มกราคม, 2018

05ม.ค.8:30 PMอัตราการว่างงานเดือนธนวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  4.1%
ประมาณการ:  4.1%
ครั้งก่อน: 4.1%