มีนาคม, 2018

09มี.ค.8:30 PMอัตราการว่างงานเดือนก.พ.สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 4.1%
ประมาณการ: 4.0%
ครั้งก่อน: 4.1%