กันยายน, 2017

23ก.ย.9:00 AM12:00 PMสัมมนาฟรี หัวข้อ "สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค"9:00 AM - 12:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง จัดงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ “สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค” โดยคุณ กิตติธัช พลเคน และคุณอภิสิทธิ์ ทรัพย์ทวีธนกิจซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการดูกราฟ เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  เพื่อเพิ่มโอกาสความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนรายใหม่ๆ  จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้การเข้าร่วมสัมมนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้เข้ารับฟังทั้ง 2 หัวข้อ คือ สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค1 และ 2

การจัดสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนที่อาคาร United Center สีลม ชั้น 12 เวลา 09.00 – 12.00น.  หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง Website : www.huasengheng.com

กำหนดการจัดงานสัมมนาในรุ่นต่อไปตามตารางด้านล่างนี้

รุ่นที่ 3

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค1

19-ส.ค.-60

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 2

26-ส.ค.-60

รุ่นที่ 4

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค1

16-ก.ย.-60

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 2

23-ก.ย.-60

รุ่นที่ 5

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค1

11-พ.ย.-60

สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 2

25-พ.ย.-60

ทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด