พฤศจิกายน, 2017

25พ.ย.9:00 AM12:00 PMสัมมนาฟรี หัวข้อ "สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 2" รุ่นที่ 5[เปิดรับลงทะเบียน]9:00 AM - 12:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง จัดงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ “สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค” โดยคุณ กิตติธัช พลเคน และคุณอภิสิทธิ์ ทรัพย์ทวีธนกิจซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการดูกราฟ เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  เพื่อเพิ่มโอกาสความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนรายใหม่ๆ  จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้การเข้าร่วมสัมมนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้เข้ารับฟังทั้ง 2 หัวข้อ คือ สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค1 และ 2

รุ่นที่ 5

  • สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 1    11 พ.ย. 60
  • สอนมือใหม่เข้าใจเทคนิค 2    25 พ.ย. 60

การจัดสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนที่อาคาร United Center สีลม ชั้น 12 เวลา 09.00 – 12.00น.

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้

โทร. 02 225 0202