เมษายน, 2018

04เม.ษ.9:00 PMสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ (ล้านบาร์เรล)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:-4.6M
ประมาณการ:1.4M
ครั้งก่อน:1.6M