มีนาคม, 2018

21มี.ค.9:30 PMสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ (ล้านบาร์เรล)สหรัฐ9:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -2.6
ประมาณการ: 2.6
ครั้งก่อน: 5.0