ธันวาคม, 2017

04ธ.ค.10:00 PMยอดสั่งซื ้อภาคโรงงานเดือนต.ค.สหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  -0.1%
ประมาณการ: -0.3%
ครั้งก่อน: 1.7%