ธันวาคม, 2017

22ธ.ค.8:30 PMยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพฤศจิกายน (m/m)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  1.3%
ประมาณการ:  2.0%
ครั้งก่อน: -0.8%